1. Zapisanie dotychczasowych ustawień drukarki fiskalnej


Otwórz program Booksy Fiskalizacja z menu start lub (jeśli jest aktualnie uruchomiony) kliknij dwukrotnie ikonę na pasku statusu:


Kliknij Start i wybierz Ustawienia:


Wybierz zakładkę Urządzenia:

Kliknij dwukrotnie na drukarkę z listy

Zrób zrzut ekranu wyświetlonego okna z parametrami lub zapisz je w notatniku. Te informacje będą bardzo istotne, by szybko i sprawnie przeprowadzić proces ponownej konfiguracji w punkcie 3.Zamknij okno edycji drukarki (kliknij anuluj), zamknij okno ustawień (również anuluj).

Wyłącz całkowicie program Booksy Fiskalizacja, klikając Start > Zakończ:


2. Odinstalowanie dotychczasowej wersji programu

Otwórz "Panel sterowania" > Programy > Programy i Funkcje > Odinstaluj program > Booksy Fiskalizacja > prawy przycisk myszy > Odinstaluj > Potwierdź proces

ź proces Przejdź do ten komputer lub "Eksplorator plików" > Dysk lokalny (domyślnie będzie to dysk C ale może być również inny, jeśli tak został wybrany podczas instalacji) > Pliki programów > Booksy Fiskalizacja > usuń cały folder


3. Instalacja najnowszej wersji:

Postępuj zgodnie z artykułem: Jak zainstalować najnowszą wersję programu Versum Fiskalizacja