Powiadomienia o wizytach standardowo wysyłane są według ustawień jakie wprowadzisz w dziale ustawienia > łączność


Wysyłka wiadomości odbywa się w godzinach 8:00 - 22:00. Poza tymi godzinami powiadomienia nie są wysyłane.


Jeśli wizyta zostanie dodana w tym samym dniu, w którym ma się odbyć, przypomnienie nie zostanie wysłane. Wyjątek stanowią przypomnienia z ankietą Bezpieczny Salon, które są wysyłane nawet jeśli wizyta została dodana w dniu kiedy ma się odbyć.

Podobnie jeśli klient umówiony jest na kilka wizyt tego samego dnia zostanie wysłane tylko jedno powiadomienie, informujące o pierwszej z nich.


Zobacz również:

> Automatyczne przypomnienia o wizytach