Ustalenie odpowiednich stawek VAT dla usług pozwala na prowadzenie rzetelnych statystyk oraz rozliczanie się z pracownikami. 


Umożliwia również korzystanie z dodatku Fiskalizacja, który pozwala na drukowanie paragonów fiskalnych bezpośrednio z Versum.Zmienić domyślną wartość można przy dodawaniu nowej usługi lub poprzez edycję istniejącej usługi.


Można również przypisać odpowiednia wartość do kategorii usług, co pozwala na zmianę stawki VAT dla wszystkich usług znajdujących się w tej kategorii, a także domyślne przypisanie tej stawki do każdej nowej usługi przypisywanej do tej kategorii. 


Wskazówka: Aby możliwe było ustawienie stawek VAT dla usług, firma musi być oznaczona jako płatnik VAT w sekcji ustawienia > inne ustawienia > podatek VAT.


Aby ustalić stawkę VAT podczas dodawania nowej usługi:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Kliknij przycisk dodaj usługę znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wprowadź nazwę i czas trwania usługi wypełniając odpowiednie pola
 4. Wybierz kategorię usług
  Uwaga: Jeśli wcześniej do kategorii usług przypisana została jakaś stawka VAT, taka stawka domyślnie pojawi się dla nowych usług dodawanych do tej kategorii.
 5. Wpisz cenę
 6. W polu 5. VAT wybierz odpowiednią stawkę VAT
 7. Uzupełnij pozostałe pozycje w formularzu a następnie kliknij przycisk zapisz usługę.
Więcej na temat dodawania usług


Aby ustalić stawkę VAT podczas edycji istniejącej usługi:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Kliknij nazwę wybranej usługi
 3. Kliknij przycisk edytuj, widoczny w górnym prawym rogu
 4. W polu 5. VAT wybierz odpowiednią stawkę VAT
 5. Kliknij przycisk zapisz usługę.


Aby ustalić stawkę VAT dla kategorii usług:

 1. Przejdź do działu usługi 
 2. Kliknij odnośnik dodaj/edytuj/usuń, znajdujący się pod listą kategorii, po lewej stronie ekranu
 3. Najedź kursorem na kategorię, którą chcesz usunąć, kliknij rozwijalne menu, które się pojawi i wybierz opcję Edytuj:

    


 4. W oknie edycji kategorii wybierz odpowiednią stawkę VAT

 5. Zaznacz opcję Zmień wartość VAT dla wszystkich przypisanych usług:


 6. Kliknij zapisz. Zmienione zostaną stawki VAT dla wszystkich usług w tej kategorii. Wybraną stawkę będą miały domyślnie również kolejne usługi dodawane do tej kategorii. Aby ustalić stawkę VAT dla wielu usług jednocześnie:


       1. Przejdź do działu usługi

       2. Zaznacz usługi, których dla których chcesz zmienić stawkę VAT:


    3. Wybierz opcję edytuj zaznaczone:  

    4. Z listy wybierz zakładkę: zmień stawkę VAT.


    5.Rozwijając zakładkę zmień stawkę vat Wybierz z listy odpowiednią stawkę:


    6.Wybierz przycisk zmieńAby zmienić stawkę Vat, dla wszystkich usług widocznych w zakładce usługi:


         1. Przejdź do działu usługi

         2. Zaznacz biały kwadrat w lewym górnym rogu tabeli usług: 

      3. Wybierz opcję edytuj zaznaczone:  

    4. Z listy wybierz zakładkę: zmień stawkę VAT.


    5.Rozwijając zakładkę zmień stawkę vat Wybierz z listy odpowiednią stawkę:

    6.Wybierz przycisk zmień