Tworzenie i sprzedaż indywidualnych bonów odbywa się jednocześnie przy użyciu utworzonych wcześniej szablonów. 


W systemie znajdują się dwa domyślne szablony - bon na wybraną kwotę (pozwala w trakcie sprzedaży każdorazowo ustalić nominał bonu) oraz bon na wybraną usługę (pozwala każdorazowo określić usługę, lub usługi, za które można nim zapłacić). Oprócz tego możesz tworzyć własne szablony, które z góry określać będą nominał, listę usług oraz inne parametry sprzedanych bonów. Jeśli nie dodano żadnych innych szablonów, w trakcie sprzedaży Versum automatycznie wybierze szablon domyślny.


Bony mogą być sprzedawane w trakcie finalizacji wizyty, bezpośrednio w dziale magazyn oraz z poziomu listy szablonów w ustawieniach dodatku. 


Wskazówka: Niniejszy artykuł omawia tworzenie i sprzedaż nowych bonów. Istnieje również możliwość wprowadzenia do Versum bonów, które zostały sprzedane poza systemem i są już w obiegu. > Więcej na ten temat


Aby sprzedać bon w trakcie finalizacji wizyty:


Sprzedaż bonów w trakcie wizyty jest bardzo podobna do sprzedaży produktów, realizowanej w ten sposób. 


 1. Kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować, a następnie kliknij przycisk finalizuj > Więcej na temat finalizacji wizyt
 2. Kliknij przycisk dodaj sprzedaż, znajdujący się pod listą usług, a następnie wybierz opcję sprzedaż bonów kwotowych lub sprzedaż bonów na usługi, w zależności od tego jaki rodzaj bonu chcesz sprzedać:

 3. Wpisz nazwę szablonu, na podstawie którego ma zostać utworzony bon, lub wybierz go z listy

  Wskazówka: W Versum istnieją dwa domyślne szablony, które pozwalają każdorazowo wpisać nominał bonu (w przypadku sprzedaży bonu kwotowego o zmiennym nominale - domyślny szablon "Bon na wybraną kwotę"), lub wybrać usługi, za które klient będzie mógł zapłacić bonem (w przypadku domyślnego szablonu na usługi - szablon "Bon na wybraną usługę"). W pozostałych przypadkach informacje te zostaną uzupełnione na podstawie utworzonych wcześniej szablonów.
  Jeśli nie dodano żadnych innych szablonów, Versum automatycznie wybierze szablon domyślny.

  Bon o zmiennym nominale - domyślny szablon kwotowy "Bon na wybraną kwotę":

  Domyślny bon na usługi - szablon "Bon na wybraną usługę":


 4. Jeśli chcesz wpisać ręcznie numer bonu (np. w przypadku bonu sprzedanego wcześniej poza systemem), przejdź do zakładki Numer, a następnie kliknij odnośnik nadaj. W przeciwnym razie wygenerowany zostanie losowy numer
  Wskazówka: na tym etapie numer bonu będzie jeszcze niedostępny, zostanie on wygenerowany w momencie finalizacji wizyty

 5. Jeśli właścicielem bonu ma zostać osoba inna niż nabywca, przejdź do zakładki Właściciel, a następnie wpisz nazwisko lub numer telefonu właściciela

 6. Jeśli chcesz dodać do bonu notatkę lub dedykację, przejdź do zakładki Opis.
  notatka: informacja widoczna dla innych pracowników salonu w szczegółach bonu, na liście bonów klienta dostępnej w trakcie finalizacji oraz po wybraniu konkretnego bonu
  dedykacja: treść dedykacji widoczna będzie na kopii bonu przygotowanej do wydruku oraz na liście bonów w panelu rezerwacji
  > Więcej na temat notatki i dedykacji

 7. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych danych w formularzu finalizacji wizyty, kliknij przycisk finalizuj wizytę.

Wskazówka: Lista nabytych bonów widoczna będzie na kartach klienta nabywcy oraz właściciela bonów, w podsumowaniu oraz w zakładce bony. Będą oni mogli również zobaczyć swoje bony po zalogowaniu na konto rezerwacji online.
Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu bonu dla jego nabywcy > Więcej na ten temat


Aby sprzedać bon w dziale magazyn:


 1. Kliknij przycisk magazyn w menu po lewej stronie
 2. Kliknij rozwijalne menu obok przycisku dodaj sprzedaż, a następnie wybierz opcję sprzedaż bonów:


 3. Wybierz szablon z listy lub wpisz jego nazwę
 4. Aby określić takie cechy bonu jak nominał, numer, właściciel czy dedykacja, postępuj zgodnie z informacjami podanymi w krokach 3-6 powyżej
 5. W polu klient, wpisz nazwisko nabywcy bonu:

 6. Jeśli za sprzedaż bonu ma być naliczona prowizja, wpisz nazwisko sprzedającego pracownika w pole 2. polecający pracownik lub wybierz go z listy:

 7. Kliknij przycisk wprowadź sprzedaż.

Wskazówka: Lista nabytych bonów widoczna będzie na kartach klienta nabywcy oraz właściciela bonów, w podsumowaniu oraz w zakładce bony. Będą oni mogli również zobaczyć swoje bony po zalogowaniu na konto rezerwacji online.

Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu bonu dla jego nabywcy> Więcej na ten temat


Aby sprzedać bon z listy szablonów:


 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk bony
 3. Kliknij ikonkę wózka sklepowego obok szablonu, na podstawie którego chcesz utworzyć i sprzedać bon:
 4.  Wypełnij formularz zgodnie z informacjami podanymi w krokach 4-7 sekcji Aby sprzedać bon w dziale magazyn powyżej.

Wskazówka: Lista nabytych bonów widoczna będzie na kartach klienta nabywcy oraz właściciela bonów, w podsumowaniu oraz w zakładce bony. Będą oni mogli również zobaczyć swoje bony po zalogowaniu na konto rezerwacji online.

Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu bonu dla jego nabywcy > Więcej na ten tematZobacz również:

> Sprzedaż bonów przez portal Moment.pl

> Bony jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV)